25.11.—29.11.2020

COMMUNITY GARDENS

LA 28.11. 18:00

COMMUNITY GARDENS / VYTAUTAS KATKUS / LIETTUA / 2019 / 15:00

Patriarkaalinen maskuliinisuus näyttää saavan viimeisen henkosensa auringossa. Tarina isän ja pojan kylmästä suhteesta. Heidän välinen yhteys, jonka välinpitämättömyys on turmellut, hajoaa kokonaan.

Patriarchal masculinity seems to catch its last breath in the sun. A story about a cold relationship between a father and his son. Their bond, plagued by indifference, disintegrates completely.