25.11.—29.11.2020

THE HAVEN

LA 28.11. 16:00

THE HAVEN / PETRONELLA PETANDER / RUOTSI / 2020 / 19:25

Elokuva sijoittuu yhteiseen pesutupaan, joka on tyypillinen ruotsalaisille asuntokomplekseille ja eräänlainen mielentila tavalliseen elämään. Pesutupa ei ole vain lämmin ja väliaikainen turvallinen tila, se on myös paikka, jossa on mahdollista olla joku muu muutaman tunnin ajan. Epävarmassa ja katoavaisessa olemassaolossa yksinkertaisista jokapäiväisistä rutiineista — kuten pyykinpesusta — tulee tapa pitää kiinni ja kuulua.

The Haven takes place in the communal laundry house; typical to Swedish housing complexes and a kind of frame of mind for ordinary life. The laundry house is not only a warm and temporary safe space, it is also a place where it is possible to be somebody else, for a couple of hours. In an uncertain and vanishing existence, simple everyday routines – like doing laundry – becomes a way to hold on, and to belong.