25.11.—29.11.2020

ULTIMATE SUBSTANCE

LA 28.11. 14:00

ULTIMATE SUBSTANCE / ANJA KIRSCHNER & DAVID PANOS / ISO-BRITANNIA / 2012 / 34′

Muuttuvaisuutta symboloivat greenscreen-kuvat ja alkuperästään irrotetut kaivostyön konkreettiset äänet kuvittavat videoesseen taustalla olevaa hypoteesia, jonka mukaan kolikkorahan käyttöönotto käynnisti peruuttamattoman siirtymän kohti abstraktia ajattelua.

Green screens symbolizing mutability and the musique concrète of mining sounds detached from their origin illustrate this video-essay’s grounding hypothesis of how the introduction of coinage set in motion an irreversible shift in thinking towards abstraction.